Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. W zasadzie to oczywista oczywistość, Podobnie jak fakt, żejJej brak wiąże się z karą finansową, której wysokość jest zależna od płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy.

Pd nowego roku płaca minimalna wzrośnie z 2000 zł do 2100 zł, co oznacza automatyczne podwyżki kar za brak OC. Maksymalny „mandat” za brak OC w 2018 r. będzie w związku z tym wynosił 4200 zł dla aut osobowych (o 200 zł więcej niż obecnie), 6600 zł dla pojazdów ciężarowych (podwyżka aż o 600 zł więcej) oraz 700 zł w przypadku motocykli i skuterów (wzrost o 30 zł w porównaniu z 2017 r.).

Zapomniałeś wykupić OC na kolejny rok? Nie zapłacisz kary.

Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna. Oczywiście ubezpieczyciel upomni się o dokonanie opłaty. Gdyby przed uregulowaniem zaległości przytrafiła się im kolizja lub wypadek z ich winy, towarzystwo ubezpieczeniowe naprawi szkodę (ale uwaga – najpierw poczeka na wpływ zaległych opłat).